แข่งเทรดจำลอง
InterStellar Group
แข่งเทรดจำลอง
InterStellar Group
อันดับการแข่งขันล่าสุด

• เวลาอัปเดต : GMT+3 16:00 18/05/2024 •

WINNERS OF APRIL
Christos Kakouris
Loannis Pavlou
Pongthep Laprom
INSTANT RANKINGS
1
ชื่อบัญชี
Aleksandr Seleznev
Alek****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 4,420,556 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 4320.56%
ก่อนหน้า:
2
ชื่อบัญชี
Woo Yen Yen
wooy****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 3,742,100 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 3642.1%
ก่อนหน้า:
3
ชื่อบัญชี
Han Yin
Kimm****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 818,139 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 718.14%
ก่อนหน้า:
4
ชื่อบัญชี
Vo Thi Nhu Anh
anhs****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 13,994 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 445.18%
ก่อนหน้า:
5
ชื่อบัญชี
Sarawoot Krongsawat
mane****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 425,329 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 325.33%
ก่อนหน้า:
6
ชื่อบัญชี
Thammaparn Poolniwitanan
pixe****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 389,913 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 288.15%
ก่อนหน้า:
7
ชื่อบัญชี
Thidarat Seehawong
mala****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 374,500 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 274.5%
ก่อนหน้า:
8
ชื่อบัญชี
Alisara Muangman
alis****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 364,775 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 264.78%
ก่อนหน้า:
9
ชื่อบัญชี
Ninpradub Pammanee
ninp****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 364,101 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 264.1%
ก่อนหน้า:
10
ชื่อบัญชี
Thavon Malai
thav****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 352,030 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 252.03%
ก่อนหน้า:
11
ชื่อบัญชี
Chalard Vichairat
mode****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 349,732 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 249.73%
ก่อนหน้า:
12
ชื่อบัญชี
Kanungnit Kantasap
miss****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 339,617 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 239.62%
ก่อนหน้า:
13
ชื่อบัญชี
Thirachai Wongpakdee
foxs****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 326,715 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 226.71%
ก่อนหน้า:
14
ชื่อบัญชี
Songyuth Pranksriaroon
yuth****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 326,090 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 226.09%
ก่อนหน้า:
15
ชื่อบัญชี
Ubolwan Kittiphongsanukul
tawa****@hotmail.com
มูลค่าสุทธิ: 321,497 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 221.5%
ก่อนหน้า:
16
ชื่อบัญชี
Chu Van Tuan
tuan****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 300,961 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 200.96%
ก่อนหน้า:
17
ชื่อบัญชี
Nurhayatee Che Laeh
nurh****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 300,126 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 200.13%
ก่อนหน้า:
18
ชื่อบัญชี
Yuwattana Pasuya
olef****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 294,679 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 194.68%
ก่อนหน้า:
19
ชื่อบัญชี
Nattapon Pinwattanakul
yuho****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 306,049 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 192.63%
ก่อนหน้า:
20
ชื่อบัญชี
Jarunee Kongpuwech
jaru****@gmail.com
มูลค่าสุทธิ: 313,012 USD
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 179.78%
ก่อนหน้า:
รางวัล
อันดับสอง
2,000
USD
อันดับหนึ่ง
3,000
USD
อันดับสาม
1,000
USD
ระยะเวลาการแข่งขัน
ตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ในระยะเวลาการแข่งขัน 1 เดือน
ระยะเวลาการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา รวมถึงระหว่างช่วงการแข่งขัน
คุณสมบัติ
ลูกค้าทุกท่านที่เปิดบัญชีจริงกับ InterStellar Group สามารถเข้าร่วมได้ฟรี
ข้อตกลง และเงื่อนไข
1. การแข่งขันนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2024 และจะยังคงมีผลจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ซึ่งดำเนินการตามกำหนดเวลารายเดือน

2. การแข่งขันนี้สำหรับลูกค้า Interstellar Group ทั้งใหม่และปัจจุบันที่ลงทะเบียน

3. ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ลูกค้าได้ทำความเข้าใจและรับทราบถึงข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงลูกค้าตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่าน Website ในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันนี้

5. เมื่อการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเงินเสมือนจริงจำนวน $100,000 ในบัญชีทดลอง STP บนแพลตฟอร์ม MT4

6. 1 บัตรประชาชน ลงทะเบียนแข่งได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น หากลูกค้าลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ด้วยการเปลี่ยน E-mail จะผลการแข่งขันตาม E-mail แรกที่ลงทะเบียนเท่านั้น

7. การให้คะแนนจะเป็นการสรุปในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน

8. ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในอันดับที่ 1-3 จะถูกพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์สูงสุด (%) ที่ผู้แข่งขันได้รับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแข่งขัน (ต้องเทรดกำไรเท่านั้น)


9.ในกรณีที่พบว่ามีผู้เข้าแข่งขัน 2 คนขึ้นไปได้รับเปอร์เซ็นต์ (%) เท่ากัน ผู้เข้าแข่งขันที่ลงทะเบียนก่อน จะได้รับรางวัล
ทุน ณ เริ่มต้น = $100,000
ทุน ณ สิ้นสุด = $500,000

วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์กำไร: [(ทุนสิ้นสุด - ทุนเริ่มต้น) / ทุนเริ่มต้น] * 100
= [(500,000 - 100,000) / 100,000] * 100 = กำไร 400%

ผู้ชนะเลิศ $3,000
รองชนะเลิศอันดับ 2 $2,000
อันดับ 3 $1,000

10. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแข่งขันทาง Interstellar Group จะส่งมอบเงินรางวัลไปยังบัญชีซื้อขายจริงของผู้แข่งขันในรูปแบบของ Balance โดยสามารถถอนหรือนำมาเทรดต่อได้

11. ในการรับรางวัล ผู้ชนะจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงของ Interstellar Group ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยสมบูรณ์ตามข้อตกลงลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนคุณสมบัติของผู้ชนะที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ของการมีบัญชีซื้อขายจริงของ Interstellar Group ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

12. Interstellar Group มีสิทธิ์แก้ไขข้อพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
วิธีการลงทะเบียน
ลงทะเบียนในหน้ากิจกรรมการแข่งขันเทรด DEMO ของ InterStellar Group หากคุณลงทะเบียนสำเร็จ คุณจะได้รับบัญชี DEMO ที่มีเงินทุนเริ่มต้น 100,000 USD ในกล่องจดหมายของคุณ
InterStellar Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้แข่งขันที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้: พยายามที่จะละเมิดกฎของกิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติในการเทรดที่ไม่เป็นธรรม
InterStellar Group ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติการแข่งขัน รวมถึงกฎข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ์ในการตีความ.