Cuộc thi Mô phỏng Giao dịch Hàng tháng
của InterStellar Group
Cuộc thi Mô phỏng Giao dịch Hàng tháng
của InterStellar Group
Xếp hạng trận chiến cuối cùng

• Cập nhật thời gian: GMT+3 16:00 18/05/2024 •

WINNERS OF APRIL
Christos Kakouris
Loannis Pavlou
Pongthep Laprom
INSTANT RANKINGS
1
TÊN TÀI KHOẢN
Aleksandr Seleznev
Alek****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 4,420,556 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 4320.56%
TRƯỚC:
2
TÊN TÀI KHOẢN
Woo Yen Yen
wooy****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 3,742,100 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 3642.1%
TRƯỚC:
3
TÊN TÀI KHOẢN
Han Yin
Kimm****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 818,139 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 718.14%
TRƯỚC:
4
TÊN TÀI KHOẢN
Vo Thi Nhu Anh
anhs****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 13,994 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 445.18%
TRƯỚC:
5
TÊN TÀI KHOẢN
Sarawoot Krongsawat
mane****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 425,329 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 325.33%
TRƯỚC:
6
TÊN TÀI KHOẢN
Thammaparn Poolniwitanan
pixe****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 389,913 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 288.15%
TRƯỚC:
7
TÊN TÀI KHOẢN
Thidarat Seehawong
mala****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 374,500 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 274.5%
TRƯỚC:
8
TÊN TÀI KHOẢN
Alisara Muangman
alis****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 364,775 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 264.78%
TRƯỚC:
9
TÊN TÀI KHOẢN
Ninpradub Pammanee
ninp****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 364,101 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 264.1%
TRƯỚC:
10
TÊN TÀI KHOẢN
Thavon Malai
thav****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 352,030 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 252.03%
TRƯỚC:
11
TÊN TÀI KHOẢN
Chalard Vichairat
mode****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 349,732 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 249.73%
TRƯỚC:
12
TÊN TÀI KHOẢN
Kanungnit Kantasap
miss****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 339,617 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 239.62%
TRƯỚC:
13
TÊN TÀI KHOẢN
Thirachai Wongpakdee
foxs****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 326,715 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 226.71%
TRƯỚC:
14
TÊN TÀI KHOẢN
Songyuth Pranksriaroon
yuth****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 326,090 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 226.09%
TRƯỚC:
15
TÊN TÀI KHOẢN
Ubolwan Kittiphongsanukul
tawa****@hotmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 321,497 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 221.5%
TRƯỚC:
16
TÊN TÀI KHOẢN
Chu Van Tuan
tuan****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 300,961 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 200.96%
TRƯỚC:
17
TÊN TÀI KHOẢN
Nurhayatee Che Laeh
nurh****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 300,126 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 200.13%
TRƯỚC:
18
TÊN TÀI KHOẢN
Yuwattana Pasuya
olef****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 294,679 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 194.68%
TRƯỚC:
19
TÊN TÀI KHOẢN
Nattapon Pinwattanakul
yuho****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 306,049 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 192.63%
TRƯỚC:
20
TÊN TÀI KHOẢN
Jarunee Kongpuwech
jaru****@gmail.com
GIÁ TRỊ RÒNG: 313,012 USD
LỢI NHUẬN THU NHẬP: 179.78%
TRƯỚC:
GIẢI THƯỞNG
GIẢI BẠC
2,000
USD
GIẢI VÀNG
3,000
USD
GIẢI ĐỒNGE
1,000
USD
THỜI GIAN THI ĐẤU
Từ thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng đến cuối tuần cuối cùng của tháng, thời gian thi đấu là 1 tháng.
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
Người tham gia có thể đăng ký bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra cuộc thi.
ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Tất cả các ứng viên đều có thể tham gia
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Cách Tính điểm
Thứ hạng sẽ được tính vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi cuộc thi kết thúc. Nó sẽ dựa trên giá trị ròng của tài khoản mô phỏng của người tham gia từ cao nhất đến thấp nhất. Trong trường hợp có giá trị ròng giống nhau, thứ hạng sẽ được xác định theo thứ tự đăng ký.
Phân phối giải thưởng
Giải thưởng sẽ được gửi vào tài khoản của khách hàng và có thể rút sau khi giao dịch một giao dịch duy nhất, không giới hạn số lượng giao dịch.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ
Nhập địa chỉ email của bạn bên dưới và nhấp vào nút đăng ký để tham gia cuộc thi. Nếu đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được tài khoản mô phỏng có số vốn ban đầu là 100.000 USD trong hộp thư của mình.
Lưu ý
InterStellar Group có quyền loại những người tham gia bị nghi ngờ lạm dụng, cố gắng lạm dụng sự kiện cho mục đích phòng ngừa rủi ro tài khoản.
InterStellar Group có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt cuộc thi cũng như mọi quy tắc và điều khoản liên quan cũng như quyền giải thích.