InterStellar Group
模拟交易大赛
InterStellar Group
模拟交易大赛
最新战况

• 更新时间: GMT+3 2024年05月18日 12:00 •

四月优胜者
Christos Kakouris
Loannis Pavlou
Pongthep Laprom
即時排名
1
账户名称
Aleksandr Seleznev
Alek****@gmail.com
累计净值: 4,420,556 USD
收益率: 4320.56%
排名变化:
2
账户名称
Woo Yen Yen
wooy****@gmail.com
累计净值: 3,742,100 USD
收益率: 3642.1%
排名变化:
3
账户名称
Han Yin
Kimm****@gmail.com
累计净值: 818,139 USD
收益率: 718.14%
排名变化:
4
账户名称
Vo Thi Nhu Anh
anhs****@gmail.com
累计净值: 13,994 USD
收益率: 445.18%
排名变化:
5
账户名称
Sarawoot Krongsawat
mane****@gmail.com
累计净值: 425,329 USD
收益率: 325.33%
排名变化:
6
账户名称
Thammaparn Poolniwitanan
pixe****@gmail.com
累计净值: 389,913 USD
收益率: 288.15%
排名变化:
7
账户名称
Thidarat Seehawong
mala****@gmail.com
累计净值: 374,500 USD
收益率: 274.5%
排名变化:
8
账户名称
Alisara Muangman
alis****@gmail.com
累计净值: 364,775 USD
收益率: 264.78%
排名变化:
9
账户名称
Ninpradub Pammanee
ninp****@gmail.com
累计净值: 364,101 USD
收益率: 264.1%
排名变化:
10
账户名称
Thavon Malai
thav****@gmail.com
累计净值: 352,030 USD
收益率: 252.03%
排名变化:
11
账户名称
Chalard Vichairat
mode****@gmail.com
累计净值: 349,732 USD
收益率: 249.73%
排名变化:
12
账户名称
Kanungnit Kantasap
miss****@gmail.com
累计净值: 339,617 USD
收益率: 239.62%
排名变化:
13
账户名称
Thirachai Wongpakdee
foxs****@gmail.com
累计净值: 326,715 USD
收益率: 226.71%
排名变化:
14
账户名称
Songyuth Pranksriaroon
yuth****@gmail.com
累计净值: 326,090 USD
收益率: 226.09%
排名变化:
15
账户名称
Ubolwan Kittiphongsanukul
tawa****@hotmail.com
累计净值: 321,497 USD
收益率: 221.5%
排名变化:
16
账户名称
Chu Van Tuan
tuan****@gmail.com
累计净值: 300,961 USD
收益率: 200.96%
排名变化:
17
账户名称
Nurhayatee Che Laeh
nurh****@gmail.com
累计净值: 300,126 USD
收益率: 200.13%
排名变化:
18
账户名称
Yuwattana Pasuya
olef****@gmail.com
累计净值: 294,679 USD
收益率: 194.68%
排名变化:
19
账户名称
Nattapon Pinwattanakul
yuho****@gmail.com
累计净值: 306,049 USD
收益率: 192.63%
排名变化:
20
账户名称
Jarunee Kongpuwech
jaru****@gmail.com
累计净值: 313,012 USD
收益率: 179.78%
排名变化:
奖项
第二名
2,000
美元
第一名
3,000
美元
第三名
1,000
美元
比赛时间
每月第1个周一至当月最后1个周六,比赛周期为1个月
报名时间
比赛期间随时可报名参加
参赛资格
报名者均可参加
活动规则与办法
分数计算
每次比赛结束后次月1日即根据参加者模拟账户净值计算,由高至低排名,以盈利净值为排序依据,净值相同者以报名先后次序排序。
奖励发放
比赛前三名将获得现金奖励,奖金将汇入客户实盘账户,仅需交易1笔即可提现,交易手数不限。
报名方式
在下方输入电邮地址并点击报名按钮参加比赛,报名成功即可在邮箱收到包含初始资金10万美金的参赛模拟账户。
InterStellar Group 有权取消有以下行为之参赛者资格:企图滥用活动进行账户对冲等不正当交易行为。
InterStellar Group 保留随时修改、暂停、终止本活动及任何相关规则条款之权利及其解释权。