Pematuhan Undang-undang

Lesen, Kebenaran & Amaran Risiko

InterStellar melaksanakan dengan tegas keperluan KYC, pihak berkuasa kawal selia yang berwibawa. Sila beri jaminan untuk membaca klausa risiko dan dokumen pematuhan berikut sebelum membuka akaun.

Terma & Syarat Risiko

InterStellar tidak akan memperoleh sebarang kata laluan dagangan mana-mana pelanggan dalam sebarang nama (pengurusan kewangan, perdagangan saham, dll.).

InterStellar tidak akan sekali-kali mendepositkan atau mengeluarkan apa-apa dana bagi pihak mana-mana pelanggan dalam sebarang nama. Semua deposit dan pengeluaran dana diproses atas permintaan pelanggan yang berkaitan atas kehendak bebas. Pelanggan hendaklah menjaga kata laluan akaun mereka dengan baik, dan tidak sekali-kali mendedahkan akaun dagangan atau kata laluan mereka kepada mana-mana pihak ketiga. Sekiranya berlaku kebocoran atau kerjasama dengan mana-mana pihak ketiga selain daripada InterStellar dalam sebarang bentuk, pelanggan akan bertanggungjawab ke atas semua risiko yang mungkin, yang tidak akan relevan dengan InterStellar.