Đa dạng tài khoản giao dịch

Phát triển sự hiểu biết đầy đủ về lợi thế của các loại tài khoản khác nhau, sau đó chọn loại tài khoản giao dịch phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Tại sao chọn tài khoản giao dịch của chúng tôi?

Đòn bẩy 1: 500

Khối lượng giao dịch tối thiểu 0,01

Giới hạn khoảng cách đặt lệnh chỉ 10s

Tài khoản Hồi giáo

Số lệnh mở tối đa cho mỗi tài khoản 100

Stop Out 50%

Giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột

Tài khoản Standard

Tài khoản ECN

Tài khoản union

Tài khoản Cent

So sánh các loại tài khoản khác nhau

Khi mới bước chân vào thị trường quốc tế, bạn nên chọn loại tài khoản giao dịch phù hợp với mình tùy theo mục tiêu giao dịch, thói quen và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Tại InterStellar, chúng tôi có nhiều loại tài khoản để khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, khách hàng có thể thay đổi loại tài khoản theo thời gian.

Real-time spread