Chỉ dấu
Cặp FX
Sản phẩm năng lượng
Sản phẩm kim loại

Chỉ dấu

Trading Central Xem phân tích
 • Cac 40

  Cac 40 Ngắn hạn: xu hướng tăng trên mức tỷ giá 7210,00.
  MUA ở trên mức tỷ giá 7210,00 với mục tiêu mở rộng lên 7390,00 & 7465,00.
  20231204 10:17 CET
  Show Detail
 • Euro Stoxx 50

  Euro Stoxx 50 Ngắn hạn: xu hướng tăng giá lấn át.
  MUA ở trên mức tỷ giá 4375,00 với mục tiêu mở rộng lên 4455,00 & 4490,00.
  20231204 10:05 CET
  Show Detail
 • Hang Seng

  Hang Seng trong ngày: chịu áp lực.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 16860 với mục tiêu mở rộng lên 16600 & 16400.
  20231204 09:21 CET
  Show Detail
 • OMX Stockholm 30

  OMXS30 index ngắn hạn : xu hướng tăng lấn át khi 2201,00 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 2201,00 hỗ trợ.
  20231204 08:01 CET
  Show Detail
 • Nikkei 225

  Nikkei 225 Ngắn hạn: xu hướng tăng trên mức tỷ giá 32100.
  MUA ở trên mức tỷ giá 32100 với mục tiêu mở rộng lên 34500 & 35300.
  20231204 07:52 CET
  Show Detail
 • S&P-ASX 200

  S&P-ASX 200 Ngắn hạn: tiến xa hơn.
  MUA ở trên mức tỷ giá 6950,00 với mục tiêu mở rộng lên 7245,00 & 7360,00.
  20231204 01:57 CET
  Show Detail
 • S&P 500

  S&P 500 trong ngày: mức hỗ trợ trong ngày xung quanh 4585,00.
  MUA ở trên mức tỷ giá 4585,00 với mục tiêu mở rộng lên 4607,00 & 4617,00.
  20231201 23:13 CET
  Show Detail
 • Nasdaq 100

  Nasdaq 100 trong ngày: xu hướng tăng trên mức tỷ giá 15920,00.
  MUA ở trên mức tỷ giá 15920,00 với mục tiêu mở rộng lên 16050,00 & 16160,00.
  20231201 23:10 CET
  Show Detail
 • Dow Jones

  Dow Jones trong ngày: hướng tới mức tỷ giá 36500.
  MUA ở trên mức tỷ giá 36100 với mục tiêu mở rộng lên 36400 & 36500.
  20231201 23:05 CET
  Show Detail
 • BIST 30

  BIST 30 Index ngắn hạn : xu hướng tăng lấn át khi 8263,00 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 8263,00 hỗ trợ.
  20231129 12:17 CET
  Show Detail

Cặp FX

Trading Central Xem phân tích
 • AUD/USD

  AUD/USD trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 0,6660 với mục tiêu mở rộng lên 0,6610 & 0,6600.
  20231204 16:11 CET
  Show Detail
 • USD/CAD

  USD/CAD trong ngày: mức hỗ trợ trong ngày xung quanh 1,3515.
  MUA ở trên mức tỷ giá 1,3515 với mục tiêu mở rộng lên 1,3575 & 1,3590.
  20231204 16:10 CET
  Show Detail
 • USD/CHF

  USD/CHF trong ngày: củng cố.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 0,8770 với mục tiêu mở rộng lên 0,8700 & 0,8665.
  20231204 16:08 CET
  Show Detail
 • GBP/USD

  GBP/USD trong ngày: xu hướng giảm giá lấn át.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 1,2660 với mục tiêu mở rộng lên 1,2610 & 1,2590.
  20231204 16:07 CET
  Show Detail
 • USD/JPY

  USD/JPY trong ngày: củng cố.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 147,50 với mục tiêu mở rộng lên 146,20 & 145,80.
  20231204 16:04 CET
  Show Detail
 • EUR/USD

  EUR/USD trong ngày: chặn trên bởi đường xu hướng giảm.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 1,0875 với mục tiêu mở rộng lên 1,0820 & 1,0790.
  20231204 16:03 CET
  Show Detail
 • USD/ZAR

  USD/ZAR trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 18,6000 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 18,6000 hỗ trợ.
  20231204 12:21 CET
  Show Detail
 • NZD/USD

  NZD/USD trong ngày : trông chờ rớt giá xuống 0,6168 trước khi bật lại.
  trông chờ rớt giá xuống 0,6168 trước khi bật lại.
  20231204 12:21 CET
  Show Detail
 • GBP/JPY

  GBP/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 186,35 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 186,35 là điểm kháng cự.
  20231204 12:21 CET
  Show Detail
 • AUD/JPY

  AUD/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 97,79 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 97,79 là điểm kháng cự.
  20231204 12:20 CET
  Show Detail
 • EUR/NZD

  EUR/NZD trong ngày : khi 1,7600 là điểm kháng cự, trông chờ 1,7440.
  khi 1,7600 là điểm kháng cự, trông chờ 1,7440.
  20231204 12:20 CET
  Show Detail
 • EUR/JPY

  EUR/JPY trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 160,26.
  hồi phục ngắn hạn lên 160,26.
  20231204 12:20 CET
  Show Detail
 • EUR/GBP

  EUR/GBP trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 0,8604.
  hồi phục ngắn hạn lên 0,8604.
  20231204 12:19 CET
  Show Detail
 • USD/MXN

  USD/MXN trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 17,1900 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 17,1900 hỗ trợ.
  20231204 12:11 CET
  Show Detail
 • USD/TRY

  USD/TRY trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 28,7900 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 28,7900 hỗ trợ.
  20231204 12:11 CET
  Show Detail
 • EUR/CHF

  EUR/CHF trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 0,9474 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 0,9474 hỗ trợ.
  20231204 12:11 CET
  Show Detail
 • ZAR/JPY

  ZAR/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 7,8844 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 7,8844 là điểm kháng cự.
  20231204 10:42 CET
  Show Detail
 • NZD/JPY

  NZD/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 91,02 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 91,02 là điểm kháng cự.
  20231204 10:39 CET
  Show Detail
 • GBP/PLN

  GBP/PLN trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 5,0302 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 5,0302 hỗ trợ.
  20231204 10:39 CET
  Show Detail
 • EUR/MXN

  EUR/MXN trong ngày : mục tiêu tăng tiếp theo của chúng tôi là tại 18,9000.
  mục tiêu tăng tiếp theo của chúng tôi là tại 18,9000.
  20231204 10:38 CET
  Show Detail
 • EUR/AUD

  EUR/AUD trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 1,6317 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 1,6317 hỗ trợ.
  20231204 10:36 CET
  Show Detail
 • USD/CNH

  USD/CNH trong ngày : hồi phục kỹ thuật ngắn hạn về 7,1492 trước một lần rớt giá mới.
  hồi phục kỹ thuật ngắn hạn về 7,1492 trước một lần rớt giá mới.
  20231204 10:36 CET
  Show Detail
 • CHF/JPY

  CHF/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 168,52 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 168,52 là điểm kháng cự.
  20231204 10:35 CET
  Show Detail
 • CAD/JPY

  CAD/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 108,55 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 108,55 là điểm kháng cự.
  20231204 10:35 CET
  Show Detail
 • TRY/JPY

  TRY/JPY trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 5,11.
  hồi phục ngắn hạn lên 5,11.
  20231204 10:33 CET
  Show Detail
 • USD/THB

  USD/THB trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 35,150.
  hồi phục ngắn hạn lên 35,150.
  20231204 10:33 CET
  Show Detail
 • SGD/JPY

  SGD/JPY trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 110,42.
  hồi phục ngắn hạn lên 110,42.
  20231204 10:32 CET
  Show Detail
 • USD/SEK

  USD/SEK trong ngày : khi 10,4580 là điểm kháng cự, trông chờ 10,3040.
  khi 10,4580 là điểm kháng cự, trông chờ 10,3040.
  20231204 10:32 CET
  Show Detail
 • USD/PLN

  USD/PLN trong ngày : khi 3,9976 là điểm kháng cự, trông chờ 3,9644.
  khi 3,9976 là điểm kháng cự, trông chờ 3,9644.
  20231204 10:32 CET
  Show Detail
 • NZD/CHF

  NZD/CHF trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 0,5378 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 0,5378 hỗ trợ.
  20231204 10:31 CET
  Show Detail
 • NZD/CAD

  NZD/CAD trong ngày : khi 0,8350 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8420.
  khi 0,8350 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8420.
  20231204 10:31 CET
  Show Detail
 • NOK/SEK

  NOK/SEK trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 0,9720 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 0,9720 là điểm kháng cự.
  20231204 10:30 CET
  Show Detail
 • USD/NOK

  USD/NOK trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 10,6830 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 10,6830 hỗ trợ.
  20231204 10:30 CET
  Show Detail
 • NOK/JPY

  NOK/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 13,72 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 13,72 là điểm kháng cự.
  20231204 10:30 CET
  Show Detail
 • USD/ILS

  USD/ILS trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 3,7197 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 3,7197 là điểm kháng cự.
  20231204 10:29 CET
  Show Detail
 • USD/HUF

  USD/HUF trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 347,33 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 347,33 hỗ trợ.
  20231204 10:29 CET
  Show Detail
 • USD/HKD

  USD/HKD trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 7,8123 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 7,8123 hỗ trợ.
  20231204 10:28 CET
  Show Detail
 • GBP/SGD

  GBP/SGD trong ngày : theo dõi 1,6830.
  theo dõi 1,6830.
  20231204 10:28 CET
  Show Detail
 • GBP/SEK

  GBP/SEK trong ngày : hồi phục kỹ thuật ngắn hạn về 13,22 trước một lần rớt giá mới.
  hồi phục kỹ thuật ngắn hạn về 13,22 trước một lần rớt giá mới.
  20231204 10:28 CET
  Show Detail
 • GBP/NZD

  GBP/NZD trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 2,0429 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 2,0429 hỗ trợ.
  20231204 10:28 CET
  Show Detail
 • GBP/NOK

  GBP/NOK trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 13,5460 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 13,5460 hỗ trợ.
  20231204 10:27 CET
  Show Detail
 • GBP/CHF

  GBP/CHF trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 1,1024 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 1,1024 hỗ trợ.
  20231204 10:27 CET
  Show Detail
 • USD/CZK

  USD/CZK trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 22,240 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 22,240 hỗ trợ.
  20231204 10:26 CET
  Show Detail
 • USD/CLP

  USD/CLP trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 860,32 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 860,32 là điểm kháng cự.
  20231204 10:26 CET
  Show Detail
 • GBP/CAD

  GBP/CAD trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 1,7112 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 1,7112 hỗ trợ.
  20231204 10:23 CET
  Show Detail
 • GBP/AUD

  GBP/AUD trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 1,9015 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 1,9015 hỗ trợ.
  20231204 10:23 CET
  Show Detail
 • EUR/ZAR

  EUR/ZAR trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 20,23 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 20,23 hỗ trợ.
  20231204 10:23 CET
  Show Detail
 • EUR/TRY

  EUR/TRY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 31,5200 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 31,5200 là điểm kháng cự.
  20231204 10:23 CET
  Show Detail
 • EUR/SGD

  EUR/SGD trong ngày : hồi phục ngắn hạn.
  hồi phục ngắn hạn.
  20231204 10:23 CET
  Show Detail
 • EUR/SEK

  EUR/SEK trong ngày : hồi phục kỹ thuật ngắn hạn về 11,3430 trước một lần rớt giá mới.
  hồi phục kỹ thuật ngắn hạn về 11,3430 trước một lần rớt giá mới.
  20231204 10:22 CET
  Show Detail
 • EUR/PLN

  EUR/PLN trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 4,3514.
  hồi phục ngắn hạn lên 4,3514.
  20231204 10:22 CET
  Show Detail
 • EUR/NOK

  EUR/NOK trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 11,6170 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 11,6170 hỗ trợ.
  20231204 10:21 CET
  Show Detail
 • EUR/ILS

  EUR/ILS trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 4,0366 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 4,0366 là điểm kháng cự.
  20231204 10:21 CET
  Show Detail
 • EUR/HUF

  EUR/HUF trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 378,93 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 378,93 hỗ trợ.
  20231204 10:21 CET
  Show Detail
 • EUR/CZK

  EUR/CZK trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 24,250 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 24,250 hỗ trợ.
  20231204 10:21 CET
  Show Detail
 • CHF/SGD

  CHF/SGD trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 1,532 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 1,532 là điểm kháng cự.
  20231204 10:20 CET
  Show Detail
 • CHF/SEK

  CHF/SEK trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 11,96 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 11,96 là điểm kháng cự.
  20231204 10:20 CET
  Show Detail
 • CHF/PLN

  CHF/PLN trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 4,5812 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 4,5812 là điểm kháng cự.
  20231204 10:20 CET
  Show Detail
 • CHF/NOK

  CHF/NOK trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 12,2430 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 12,2430 hỗ trợ.
  20231204 10:20 CET
  Show Detail
 • EUR/CAD

  EUR/CAD trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 1,4678 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 1,4678 hỗ trợ.
  20231204 10:13 CET
  Show Detail
 • CAD/CHF

  CAD/CHF trong ngày : khi 0,6464 là điểm kháng cự, trông chờ 0,6412.
  khi 0,6464 là điểm kháng cự, trông chờ 0,6412.
  20231204 10:12 CET
  Show Detail
 • AUD/SGD

  AUD/SGD trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 0,8900 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 0,8900 là điểm kháng cự.
  20231204 10:12 CET
  Show Detail
 • AUD/NZD

  AUD/NZD trong ngày : chịu áp lực dưới 1,0760.
  chịu áp lực dưới 1,0760.
  20231204 10:12 CET
  Show Detail
 • AUD/CHF

  AUD/CHF trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 0,5779 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 0,5779 hỗ trợ.
  20231204 10:11 CET
  Show Detail
 • AUD/CAD

  AUD/CAD trong ngày : khi 0,8965 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,9059.
  khi 0,8965 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,9059.
  20231204 10:11 CET
  Show Detail
 • USD/RUB

  USD/RUB ngắn hạn : hồi phục ngắn hạn lên 94,890.
  hồi phục ngắn hạn lên 94,890.
  20231128 10:50 CET
  Show Detail
 • EUR/RUB

  EUR/RUB ngắn hạn : hồi phục ngắn hạn lên 104,150.
  hồi phục ngắn hạn lên 104,150.
  20231128 10:36 CET
  Show Detail

Sản phẩm năng lượng

Trading Central Xem phân tích
 • Gold

  Vàng trong ngày: xu hướng giảm giá lấn át.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 2035,00 với mục tiêu mở rộng lên 2007,00 & 1998,00.
  20231204 17:50 CET
  Show Detail
 • Platinum

  Platinum (spot) trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 926,0 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 926,0 là điểm kháng cự.
  20231204 17:33 CET
  Show Detail
 • Silver

  Silver trong ngày: xu hướng giảm giá lấn át.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 25,10 với mục tiêu mở rộng lên 24,70 & 24,50.
  20231204 16:07 CET
  Show Detail
 • XAU/EUR

  XAU/EUR trong ngày : mục tiêu 1885,80.
  mục tiêu 1885,80.
  20231204 10:42 CET
  Show Detail
 • XAG/EUR

  XAG/EUR trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 23,35 là điểm kháng cự.
  xu hướng giảm lấn át khi 23,35 là điểm kháng cự.
  20231204 10:33 CET
  Show Detail

Sản phẩm kim loại

Trading Central Xem phân tích
 • Crude Oil (WTI)

  Dầu thô (WTI) (F4) trong ngày: không ổn đinh.
  BÁN ở dưới mức tỷ giá 74,35 với mục tiêu mở rộng lên 72,85 & 72,00.
  20231204 17:47 CET
  Show Detail
 • Platinum (NYMEX)

  Platinum (NYMEX) (F4) ngắn hạn : xu hướng tăng lấn át khi 901,8 hỗ trợ.
  xu hướng tăng lấn át khi 901,8 hỗ trợ.
  20231204 05:53 CET
  Show Detail