Giao dịch đồng thời qua nhiều tài khoản

Trên nền tảng MT4, MultiTerminal (nền tảng đăng nhập nhiều tài khoản của MT4) hỗ trợ quản lý nhiều tài khoản MT4 theo thời gian thực. Nó được thiết kế đặc biệt cho các nhà giao dịch yêu cầu thao tác đồng thời nhiều tài khoản. Nó hỗ trợ phân bổ khối lượng giao dịch giữa các tài khoản khác nhau, bao gồm phân bổ bằng nhau hoặc phân bổ theo tỷ lệ quỹ. Tính năng này làm cho việc quản lý tài khoản trực quan hơn nhiều. Một cú nhấp chuột và một nền tảng có thể góp phần giúp bạn dễ dàng kiểm soát nhiều tài khoản.

InterStellar MultiTerminal đã tích hợp tất cả các chức năng của MT4 để tạo điều kiện cho người dùng trải nghiệm những tiện ích từ giao dịch nhanh chóng.

Chức năng có sẵn

phân bổ theo tỷ lệ trong từng lot, phân bổ bằng nhau, phân bổ theo tỷ lệ tiền gửi bảo đảm miễn phí, phân bổ theo tổng khối lượng giao dịch trên mỗi lệnh và phân bổ theo khối lượng giao dịch dự kiến.